sperm motility

Hur kan man öka spermiernas rörlighet och morfologi naturligt? Bästa kosttillskott för förbättrad spermierörlighet 2024

4.7
(888)

Ett problem med låg spermierörelse kan diskuteras på rätt plats vid rätt tidpunkt. Men män undviker ofta sådana ämnen som sexuellt liv och sexuell hälsa även om de är lämpliga för situationen. De vill inte att andra människor ska tro att de har några problem.

Dessutom är de rädda för att förstöra sin bild av en stark och manlig kille. De uppskattar sin maskulina stolthet mycket.

Spermier rörlighet och morfologi

Spermamotilitet och spermimorfologi är två av de viktigaste egenskaperna hos spermierna. I allmänhet bör spermierna vara mycket rörliga, och deras morfologi har en viktig inverkan på manlig fertilitet och reproduktiv hälsa.

Enligt en hel del vetenskaplig forskning har spermiers rörlighet och morfologi ännu större betydelse för manlig fertilitet än spermieantal och koncentration som är ett antal spermier i utlösning.

Innan vi fortsätter, låt oss ta en närmare titt på dessa termer och ta reda på vad de betyder.

Vad är spermiemotilitet?

Spermamotilitet är en term som definierar spermiernas förmåga att röra sig under manlig orgasm från testiklarna genom reproduktionskanalen och nå äggstockarna för att befrukta ett ägg. Detta händer naturligtvis bara när ingen fysisk förebyggande graviditetsmetod används - som kondomer eller vasektomi.

Spermier rörlighet

Spermier är celler som rör sig snabbt utan extern hjälp. Detta tyder på att de rör sig på egen hand, vilket är avgörande när man försöker bli gravid. Mannen kan vanligtvis släppa ut spermier nära livmoderhalsen, i slutet av den kvinnliga vaginalkanalen. Detta krävs för att vaginal sexuell aktivitet ska leda till graviditet. Och sedan exakt med hjälp av rörlighet eller förmåga att röra sig, kommer spermier att hitta sig upp i vaginalkanalen och sedan till livmoderhalsen.

Spermaceller är konditionerade för att simma på ett sådant sätt att de kan hitta sin mållinje: det ägglossade ägget. Enligt studier kommer spermier in i äggledarna cirka 5 till 10 minuter efter samlag och orgasm.

När spermierörligheten minskar minskar risken för befruktning avsevärt.

En mängd sperma under utlösning kommer att inkludera över 39 miljoner celler i en person med ett sundt reproduktionssystem. Tyvärr är det inte många av dessa celler som är kända för att vara i perfekt skick. Minst 40% av spermierna i ett utlösningsprov måste vara rörliga eller flytande för att kunna betraktas som friska.

Andelen rörliga spermaceller används ofta för att diagnostisera låg spermierörlighet. Det totala antalet rörliga spermier har å andra sidan visat sig vara ett viktigare mått.

Men spermierörlighet är inte alltid en bra indikator på ett framgångsrikt reproduktivt resultat. För vissa män med infertilitet kan en spermatozomotilitet vara en faktor i deras misslyckande att bli gravid. Men för många män som försöker bli barn, kan spermierörligheten vara hög eller över genomsnittet, men deras försök att starta sin partners graviditet misslyckas fortfarande.

Sanningen är att även om spermierörlighet är en viktig faktor i den övergripande fertiliteten hos män och reproduktiv hälsa, är det inte det enda elementet i kampen för en lyckad graviditet. Många andra faktorer är också inblandade som spermimorfologi, antal spermier i utlösning, spermievolym, samlagskvalitet och så vidare.

Vad är spermiemorfologi?

En annan viktig egenskap hos spermier är spermiemorfologi. Den beskriver formen och storleken på spermiecellerna. Man tror att mer än 90 % av manlig infertilitet orsakas av spermiemorfologiska abnormiteter.

scientist using microscope
En studie av spermiemorfologi

Formen av mänsklig sperma, eller hur den ser ut under en förstoring, kallas morfologi. Formen på spermiernas huvud är avgörande eftersom det påverkar deras potential att penetrera äggets yttre ytor och befrukta det.

Spermiemorfologiska parametrar visar hur stor andel av cellerna som har typisk storlek och form. Eftersom dessa spermier kanske är de mest sannolika för att befrukta ett ägg, kan andelen hjälpa dig att avgöra hur sannolikt det är att du befruktar din partner. Beroende på parametrarna som används för att utvärdera spermierna kan värdena variera.

Spermamorfologistudier är viktiga för diagnosen infertilitet och hjälper också till att fastställa orsaken till infertilitet. Dessutom hjälper studiet av spermiers morfologi och spermiemotilitet till att fastställa orsaken till manliga reproduktionssjukdomar.

Fortsätt läsa och ta reda på mer om spermierörlighet och morfologi, orsakerna till dessa problem och möjliga behandlingsalternativ.

Låg spermiemotilitet

Vad är låg spermiemotilitet?

Låg spermiemotilitet, vetenskapligt känd som astenozoospermi, hänvisar till ett tillstånd där spermier (spermier) har nedsatt förmåga att röra sig effektivt. Spermiernas rörlighet är avgörande för befruktning eftersom det gör det möjligt för spermier att passera den kvinnliga fortplantningskanalen och nå ägget för befruktning.

Astenozoospermi kan orsakas av olika faktorer inklusive genetiska avvikelser, hormonella obalanser, infektioner, livsstilsfaktorer som rökning eller överdriven alkoholkonsumtion och miljöfaktorer som exponering för gifter eller strålning.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar astenozoospermi som att ha mindre än 32 % av spermiecellerna med progressiv motilitet eller mindre än 40 % med total motilitet. Progressiv motilitet avser spermieceller som rör sig aktivt och i en rak linje, medan total motilitet inkluderar både progressiv och icke-progressiv rörelse. Diagnos av låg spermiemotilitet involverar vanligtvis en spermaanalys.

Hur hanterar man låg spermiemotilitet?

Sex piller

Sexdroger som syftar till att hantera sådana problem som erektil dysfunktion och för tidig utlösning uppträdde för länge sedan och har vunnit popularitet genom åren. Men män som funderar på att få barn är vanligtvis mer bekymrade över låg spermierörlighet.

Om spermiernas rörlighet inte är så hög som den borde, kan det vara ett problem med att bli gravid ett barn.

Det är goda nyheter att det idag finns ett stort utbud av spermermotilitetstillskott och läkemedel för spermermorfologi som är utformade för att undvika problem som låg spermmotilitet.

Men för att korrekt informera en man om de risker som är förknippade med en låg kvalitet på spermier, måste läkaren prata om olika faktorer och problem som kan finnas hos en man. Vidare måste han också informera honom om tillgängliga analysverktyg som kan hjälpa en man i vidare behandling av låg spermakvalitet.

För att välja lämplig medicinsk behandling är det nödvändigt att bekanta sig med termen oligospermia och ta reda på vilka faktorer som kan leda till detta reproduktiva hälsoproblem.

Enligt min mening bör alla dessa faktorer undersökas eftersom de representerar olika aspekter av manlig reproduktiv hälsa. Till exempel är det uppenbart att spermierna är en nyckelfaktor för framgångsrik befruktning och det är viktigt för par att få spermakvaliteten så bra som möjligt. Ett mycket dåligt antal spermier kan vara skadligt för båda parterna, särskilt om de försöker bli gravid på kort tid.

Orsaker till låg spermiemotilitet och morfologi

Det finns olika orsaker till låg spermier rörlighet och morfologi hos män. Den exakta orsaken kan variera i varje enskilt fall. Till exempel kan genetiska tillstånd ofta orsaka låg spermierörelse hos vissa män. Å andra sidan kan andra fall orsakas av medicinska problem eller till och med biverkningar av mediciner.

Läkare kontrollerar orsakerna till spermieproblem

Livsstil och miljöfaktorer

Livsstils- och miljöfaktorer spelar dock oftast den största rollen i spermakvaliteten:

 • Enligt en studie utförd avsektionen för endokrinologi vid Lahey Medical Center, Burlington, Massachusetts, rökningen betydande minskning av antalet spontana erektioner som inträffar under sömnen.
  • Dessa erektioner är ett av de tydliga tecknen på bra blodflöde och hälsosamt sexliv. En minskning av deras frekvens eller intensitet är ett säkert tecken på att erektil dysfunktion är nära.
  • Studien har också visat att avstå från rökning i så lite som 24 timmar medförde en dramatisk ökning av kvaliteten på spontana erektioner. Rökning är också roten till många andra problem, inklusive lungcancer.
 • Institutionen för psykiatri från University Medical School i Lubeck, Tyskland,publicerade en studie som bevisade attalkoholkonsumenteroftare lider av erektil dysfunktion än enstaka drickare.
  • Alkohol tenderar att inducera ett behagligt tillstånd av avslappning och anses allmänt ha en positiv effekt på libido.
  • Men alkohol är ett dämpande medel och har en stor negativ inverkan på libido. Det gör det också svårare för män att uppnå och bibehålla en erektion.
 • Lawrence Livermore National Laboratory, som drivs och drivs avUniversity of California, har genomfört sin egen studie angående effekterna av rökning bland tonåringar. Studien visade attrökning har en katastrofal inverkan på spermiers rörlighet.
  • Det betyder att tonåringar som är storrökare äventyrar sina chanser att få barn och ökar också risken att få barn som lider av olika genetiska problem på grund av det skadade DNA som fadern eller mamman fått.
 • Universitetet i Bern, Schweiz, har backat detta fynd genom att avslöja resultaten av sin egen forskning.
  • Statistisk analys utförd i Schweiz visade signifikant lägre spermiekvalitet hos rökare jämfört med icke-rökare.
  • Spermiekoncentrationen påverkades också kraftigt.

Sluta röka för bättre spermiekvalitet!

Sluta röka för bättre spermiekvalitet!

Även om valfrihet är viktig för varje individ, finns det några saker som bör offras för a friska reproduktionssystem och bättre kvalitet på ditt spermier. Inte ens ungdomars energi kan kompensera den vägtull som rökning och drickning är skyldig att ta på sex.

Dessutom bör föräldrar börja tänka på att sluta röka några månader eller till och med år innan de planerar att bli gravid. Studier på till exempel stora rökare - män som röker minst 20 cigaretter per dag eller mer i mer än ett år - visar till exempel att effekterna av rökning kan vara långvariga och sannolikt inte kommer att försvinna om några veckor eller månader.

För bättre effekter av att sluta röka och dricka kan du öka kvaliteten på ditt spermier ytterligare genom att ta vissa kosttillskott för spermier.

Spermierörlighet och morfologianalys

Vissa män måste genomgå en spermakvalitet, rörlighet och morfologianalys, vars syfte är att få information om rörlighet och kvalitet på spermier som en man kan generera.

Syftet med en sådan spermieranalys är att ta reda på om mannen är oproduktiv eller om han kan få barn.

Varje par som kan få barn kan möta ett problem med manlig infertilitet när det är något fel med en mans spermier. Att bedöma din risk för manlig infertilitet är inte alltid enkel, så diskutera det med din läkare. Spermavolymanalys används också för att kontrollera resultaten av både vasektomier och omvänd vasektomioperationer.

Spermiekvalitetsanalys

Huvudtester i spermieanalys

Det finns tre tester som vanligtvis genomförs under en spermakvalitetsanalys. Bland dem är:

 1. Spermantal. Syftet är att räkna mängden spermier i en milliliter (sperma) sperma.
 2. Spermens rörlighet. Detta mäter om spermcellerna har god rörelse framåt. Motil densitet kan mätas på liknande sätt.
 3. Spermmorfologi. Den upptäcker andelen spermier som har en normal form.

Förberedelser för spermieanalys

Om du bör analysera ditt spermier måste du göra de obligatoriska förberedelserna i förväg. Detta innebär absolut ingen sexuell praxis som kommer att resultera i utlösning i tre till fem dagar före spermaundersökningen.

Det är en garanti att spermieprovet är av nödvändig volym och kvalitet. Resultaten av spermakvalitetsanalysen kommer att vara korrekta och fullständiga efter dessa beredningar.

Hur kan man öka spermiers rörlighet och morfologi?

Hur kan man öka spermiekvaliteten?

Om du vill ta reda på hur man ökar spermiernas rörlighet och morfologi naturligt, hur man kan förbättra spermiernas kvalitet och hur man kan göra spermierna större, här är tre huvudsakliga sätt:

 1. Det verkar för lätt för att vara sant, menuttorkningkan orsaka allvarliga problem för normal kroppsfunktion. Enuttorkad människokroppkan inte vara en frisk kropp. Och det kommer att backa på spermiernas rörlighet också, och inte till det bättre. Resultaten kommer att vara hemska för din spermiekvalitet och morfologi.
  • En högre nivå av hydrering innebär mer spermier och på samma sätt kommer låg hydrering inte att låta dig få en stor mängd spermier.
  • Hur kan man förbättra spermiemorfologin? Det är ingen komplicerad uppgift. Drick cirka åtta glas vätska dagligen. Tack vare det kommer du att kunna producera lämplig mängd spermier.
 2. Det finns ett annat alternativ för att hjälpa dig:medicin för låg spermiemotilitet. Hur kan man öka spermiernas rörlighet med medicin? Ganska lätt också.
  • Naturliga spermiepiller är ofta ett utmärkt val för att förbättra din spermiekvalitet, rörlighet och morfologi.
  • Dessa piller innehåller ofta vitaminer för spermiemorfologi och örttillskott plus dessutom en kombination av vissa aminosyror som är viktiga för att bibehålla korrekt spermiemorfologi och rörlighet.
  • Dessa spermiemotilitetstabletter hjälper dig också att få starkare, stenfasta erektioner genom att öka blodcirkulationen till din penis.
 3. Slutligen, försök att inte ha stora perioder av abstinens (mer än en vecka) före samlag eftersom de kan orsaka inaktiva spermier.

Vilken mat ökar spermiers rörlighet och morfologi?

Även om olika faktorer påverkar spermiers rörlighet och morfologi, spelar kosten en avgörande roll för att stödja optimal spermiehälsa. Att införliva vissa livsmedel i din kost kan förbättra spermiers rörlighet och morfologi, vilket ger en naturlig och tillgänglig förbättring av reproduktiv hälsa.

Här är några viktiga livsmedel som har förknippats med positiva effekter på spermiers hälsa.

 1. Fisk och omega-3-fettsyror: Fet fisk i kallt vatten, som lax, makrill och sardiner, är utmärkta källor till omega-3-fettsyror. Dessa essentiella fetter är kända för att främja hälsosam spermieproduktion och förbättra motiliteten. Omega-3-fettsyror kan också bidra till att minska inflammation, vilket kan påverka spermiemorfologin positivt.
 2. Färgglada frukter och grönsaker: En kost rik på färgglada frukter och grönsaker ger ett överflöd av antioxidanter, som hjälper till att bekämpa oxidativ stress och skyddar spermieceller från skador.
 3. Nötter och frön: Nötter och frön, såsom mandlar, valnötter, linfrön och pumpafrön, är packade med näringsämnen som zink, selen och omega-3-fettsyror. Dessa näringsämnen har kopplats till förbättrad spermiemotilitet, antal och morfologi.
 4. Fullkorn: Välj fullkorn som brunt ris, quinoa och fullkornsbröd framför raffinerade korn. Fullkorn är rikt på B-vitaminer, inklusive folat, som är avgörande för en sund spermieproduktion.
 5. Magra proteinkällor: Inkludera magra proteinkällor som fågel, ägg och baljväxter i din kost. Dessa livsmedel innehåller högkvalitativt protein och essentiella aminosyror som är nödvändiga för spermieutveckling.

Spermier Motility Supplements

När spermier genereras i ett manligt reproduktionssystem, börjar några av dess komponenter, inklusive enzymprekursorer, molekyler som kallas nukleotider och enzymer som kallas racemas, kombinera på ett sätt som leder till vätskebewegning. Spermierna som kommer in i utlösningen kan simma lättare, vilket gör att spermierna kan simma snabbare och komma till målet. Det är därför spermiernas rörlighet är en av de viktigaste faktorerna för spermkvaliteten.

Ett av sätten att förbättra spermiernas kvalitet är att öka dess rörlighet. Det här är inte en lätt sak, kanske du tror. Men nyligen, med hjälp av spermier motilitetstillskott, blev det mycket snabbare och lättare än någonsin tidigare.

Spermietillskott

Det är intressant att känna till principerna för hur medicin för spermiemotilitet fungerar. Först av allt, dessa piller förser dig med alla nödvändiga element.

Det är naivt att förvänta sig en god kvalitet på spermier, ökad rörlighet och perfekt spermormfologi om du lider av bristen på näring.

Numera vill många män öka sin spermiekvalitet och kvantitet, liksom dess fertilitet och rörlighet. Detta är den främsta anledningen till att det finns ett stort utbud av läkemedel mot spermierörlighet. Alla är utvecklade för att hjälpa män att göra deras spermier mer kvalitativa, mer rörliga, mer bördiga etc.

Att få mer rörliga spermier är då viktigt för att maximera kvaliteten på spermier som produceras i testiklarna. Spermens rörlighet påverkas av många faktorer, inklusive kroppskemi, som är svåra att förutsäga. Spermens rörlighet kan också påverkas av miljöfaktorer som kvaliteten på mat, luft och vatten.

Det påverkas till och med av blodflödet till penis och testiklar!

Det är ofta inte möjligt att veta den exakta effekten av medicinering på en mans spermier förrän efter att han börjat behandlingen. Först då kan läkarna börja diagnostisera tillståndet och utforma en behandlingsplan för det.

Bästa medicinen för spermierörlighet

Den viktigaste frågan som du ställer dig själv när du bestämmer dig för att prova spermamotilitet är hur du hittar den bästa produkten på marknaden. Den bästa medicinen för spermierörelse bör endast ha 100% naturliga ingredienser som är helt säkra att använda.

Välj naturmedicin!

Behandlingen bör endast ge positivt resultat men vissa åtgärder kan få negativa konsekvenser. Om du inte vill bry dig om dem, bör du bara köpa naturliga kosttillskott för att hjälpa spermiernas rörlighet.

De bästa kosttillskotten för spermier ger den ytterligare effekten att du får utlösning upp till fem gånger mer tillsammans med att njuta av underbart tillfredsställande orgasmer. Sådana kosttillskott är inte enkla utlösningsförstärkare, men de gör också dina orgasmer ljusare och trevligare.

Du kommer också att ha bättre erektioner och ha mycket mer kraft. Och din sexuella partner kommer också att ha mer tillfredsställelse.

Genom att föredra kliniskt beprövade metoder som läkemedelsbehandling mot spermier, förbättrar du din övergripande sexuella hälsa.

Därför blir ditt sexuella liv otroligt tillfredsställande och din kropp blir också friskare.

Så du borde verkligen ge det här ett skott. I alla fall finns det mycket information om fördelarna med tillskott för spermakvalitet och kvalitet på utlösning.

Det bästa sättet att njuta av de största utlösningarna, som de kallas i medicinen, är att kombinera rätt kosttillskott med rätt fysisk sexuell aktivitet. Om du fortfarande tror att du inte får vad du vill ha av sex och kosttillskott, ta en andra titt på den här artikeln, som beskriver de naturliga sätten att förbättra spermkvaliteten med de bästa kosttillskotten.

Hur hittar man det bästa tillskottet för spermiemotilitet?

Hur hittar du det bästa komplementet till spermier? Du bör beakta olika faktorer när du tar dig till perfekta resultat. Det finns många produkter som påstår sig vara effektiva men i verkligheten är de inte så kraftfulla därför måste du vara mycket uppmärksam innan du köper dessa eller dessa spermier.

Om du bestämde dig för att testa dessa piller, se till att du alltid konsulterar en ansedd läkare eller din egen läkare innan du använder dem. I nödsituationer eller när du tar andra receptbelagda läkemedel, använd inte dessa produkter utan att rådfråga din läkare först.

Så vad är det bästa sättet att hitta medicin för att öka spermiernas rörlighet? Här är en guide som hjälper dig att göra rätt val. Hitta svaren på frågorna nedan och svaret kommer att vara uppenbart.

Guide för att välja de bästa kosttillskotten för spermiemotilitet

 1. Kommer spermiernas rörlighetstabletter med 100% organiska komponenter? Spermmotilitetstillskott som är 100% certifierade organiska hjälper män i alla åldrar att få längre och svårare utlösningar utan skadliga negativa effekter.
 2. Se till att produkten har genomgått kliniska prövningar med tillfredsställande resultat. Endast noggrant utformade produkter med en speciell formel, kliniskt testade och godkända, erkända av experter kommer att ge de fantastiska resultaten, öka spermkvaliteten, rörligheten och morfologin.
 3. Du kan lita på spermiernas rörlighetsförstärkare om tillverkaren erbjuder en full återbetalningsgaranti om du inte är nöjd med produkten och rimlig tidsram.
 4. Är referenserna för detta tillägg verkliga? Hitta riktiga referenser och medicinska rekommendationer som kommer att göra dig säker på effektiviteten av detta läkemedel för spermiernas rörlighet.
 5. Finns det någon vägledning och support tillgängligt? Support ska vara tillgängligt dygnet runt via e-post, telefon eller ett biljettsystem. Detta ger den sinnesfrid du behöver så mycket: i fråga om frågor eller problem kan deras professionellt utbildade hälso-specialister hjälpa dig med råd om hur du ökar spermiernas rörlighet och morfologi naturligt.
 6. Vad vittnar recensioner i oberoende forum om användningen av detta läkemedel för låg spermierörelse? Detta är ett säkert sätt att få en uppfattning om produktens effektivitet och kvalitet. Sådana oberoende forum är de bästa platserna att få sanningsenlig information om spermier motilitetsmedicin i stället för webbplatser som säljer dessa spermier motilitet piller (du är säker på att bara hitta positiva yttranden och recensioner där).

Granska och jämför de bästa kosttillskotten för spermiemotilitet

Vi skapade ett forum för spermietillskott som du kan välja enklare. Användare som har en fantastisk upplevelse är alltid redo att hjälpa och svara på alla frågor. De är riktiga människor och de har många historier om att använda spermier motilitetsbehandling läkemedel på egen hand.

I det här forumet ger vi män möjlighet och utrymme att dela och diskutera sin egen erfarenhet (och inte en annonserad) med de bästa spermiernas komplementstillskott samt att jämföra olika produkter.

Och om du har några frågor, tveka inte att ställa och du kommer att få ett svar så snart som möjligt!

Alla män, särskilt enstaka män som vill starta en familj, som vill lösa fertilitetsproblem eller helt enkelt leta efter råd inom olika områden som erektil dysfunktion, reproduktiv hälsa eller sexuella svårigheter - de kan alla hitta hjälp i detta pålitliga forum!

Betygsätt den här artikeln

Om du gillar den här artikeln får du gärna betygsätta den!

Artikelbetyg 4,7 / 5. Totalt antal röster 888

Inga röster än

Du feedback

Vad är fel?

Innan du röstar, låt oss veta vad som är fel med den här artikeln

Jerry K

Dr. Jerry K är grundare och VD för YourWebDoc.com, en del av ett team med mer än 30 experter. Dr. Jerry K är inte en läkare men har en doktorsexamen i psykologi; han är specialiserad på familjemedicin och produkter för sexuell hälsa. Under de senaste tio åren har Dr. Jerry K skrivit många hälsobloggar och ett antal böcker om kost och sexuell hälsa.

9 tankar till “Hur kan man öka spermiers rörlighet och morfologi naturligt? Bästa kosttillskott för förbättrad spermierörlighet 2024"

 1. Hej, en fråga, hur påverkar spermierörlighet fertiliteten? Är jag infertil om jag har låg motilitet?

  1. Hej, tack för att du kontaktade oss. Ja, spermiers rörlighet påverkar fertiliteten. Låg spermiemotilitet minskar dina chanser att göra din partner gravid. Men låg motilitet betyder inte alltid att du är infertil. Du bör rådfråga din lokala läkare och begära en spermieanalys för mer information.

 2. Wow, den här bloggen är bra, jag älskar att läsa dina inlägg. Fortsätt med det stora arbetet! Du vet, många människor letar runt efter denna information, du kan hjälpa dem mycket.

 3. Ganska fint inlägg. Jag snubblade precis över din blogg och ville säga att jag verkligen har njutit av att surfa runt i dina blogginlägg. Jag kommer i alla fall att prenumerera på ditt RSS-flöde och jag hoppas att du snart skriver igen!

 4. Din artikel har definitivt all information och fakta jag behövde om spermiemorfologi. Tack så mycket!

 5. Jag och min sambo snubblade hit och tänkte att jag kanske skulle kolla upp saker. Ser fram emot att titta in på din webbsida igen.

Kommentarer är stängda.