sperm motility

Ako prirodzene zvýšiť pohyblivosť a morfológiu spermií? Najlepšie doplnky stravy na zlepšenie pohyblivosti spermií v roku 2024

4.7
(888)

Problém nízkej pohyblivosti spermií je možné prediskutovať na správnom mieste v pravý čas. Muži sa však často vyhýbajú témam ako sexuálny život a sexuálne zdravie, aj keď sú pre danú situáciu vhodné. Nechcú, aby si ostatní ľudia mysleli, že majú nejaké problémy.

Okrem toho sa bojí zničenia imidžu silného a mužského chlapa. Veľmi si cenia svoju mužskú hrdosť.

Motilita a morfológia spermií

Pohyblivosť spermií a morfológia spermií sú dve z najdôležitejších charakteristík buniek spermií. Všeobecne by spermie mali byť vysoko pohyblivé a ich morfológia má dôležitý vplyv na plodnosť mužov a reprodukčné zdravie.

Podľa mnohých vedeckých výskumov má motilita a morfológia spermií ešte väčší význam pre mužskú plodnosť ako počet a koncentrácia spermií, čo je množstvo spermií v ejakulácii.

Než budeme pokračovať, pozrime sa bližšie na tieto pojmy a zistíme, čo znamenajú.

Čo je pohyblivosť spermií?

Pohyblivosť spermií je termín, ktorý definuje schopnosť spermií pohybovať sa počas mužského orgazmu zo semenníkov reprodukčným traktom a dostať sa do vaječníkov, aby oplodnili vajíčko. To sa samozrejme deje iba vtedy, keď sa nepoužíva žiadna fyzická metóda prevencie tehotenstva - napríklad kondómy alebo vazektómia.

Pohyblivosť spermií

Spermie sú bunky, ktoré sa rýchlo pohybujú bez vonkajšej pomoci. To naznačuje, že sa pohybujú samy, čo je pri pokuse o otehotnenie zásadné. Muž môže zvyčajne uvoľňovať spermie v blízkosti cervikálneho kanála na konci ženského vaginálneho kanála. To je potrebné na to, aby vaginálna sexuálna aktivita viedla k otehotneniu. A potom presne pomocou pohyblivosti alebo schopnosti pohybovať sa si spermiové bunky nájdu cestu hore po vaginálnom kanáli a potom po krčku maternice.

Spermatické bunky sú upravené tak, aby plávali tak, aby našli svoju cieľovú čiaru: ovulované vajíčko. Podľa štúdií sa spermie dostávajú do vajíčkovodov asi 5 až 10 minút po pohlavnom styku a orgazme.

Keď sa zníži pohyblivosť spermií, šanca na počatie výrazne poklesne.

Jedna dávka semena počas ejakulácie bude obsahovať viac ako 39 miliónov buniek u osoby so zdravým reprodukčným systémom. Bohužiaľ nie je známe, že by veľa z týchto buniek bolo v perfektnom stave. Najmenej 40% spermií v jednej vzorke ejakulácie musí byť pohyblivých alebo tečúcich, aby sa dalo považovať za zdravé.

Podiel pohyblivých spermií sa bežne používa na diagnostiku nízkej pohyblivosti spermií. Na druhej strane sa zistilo, že celkový počet pohyblivých spermií je dôležitejšou metrikou.

Pohyblivosť spermií však nie je vždy dobrým indikátorom úspešného reprodukčného výsledku. U niektorých mužov s neplodnosťou môže byť pohyblivosť spermií faktorom pri ich zlyhaní v počatí. Avšak pre mnoho mužov, ktorí sa snažia otehotnieť, môže byť pohyblivosť spermií vysoká alebo nadpriemerná, ale ich pokusy o otehotnenie partnerky stále zlyhávajú.

Pravdou je, že hoci je pohyblivosť spermií dôležitým faktorom celkovej plodnosti mužov a reprodukčného zdravia, nie je to jediný prvok v boji za úspešné tehotenstvo. Zahŕňa sa aj mnoho ďalších faktorov, ako je morfológia spermií, počet spermií v ejakulácii, objem spermií, kvalita pohlavného styku atď.

Čo je morfológia spermií?

Ďalšou dôležitou vlastnosťou spermií je morfológia spermií. Popisuje tvar a veľkosť spermií. Predpokladá sa, že viac ako 90 % mužskej neplodnosti je spôsobených abnormalitami morfológie spermií.

scientist using microscope
Štúdia morfológie spermií

Forma ľudskej spermie, alebo ako vyzerá pod zväčšením, sa označuje ako morfológia. Tvar hlavičky spermií je dôležitý, pretože ovplyvňuje ich potenciál preniknúť cez vonkajší povrch vajíčka a oplodniť ho.

Parametre morfológie spermií ukazujú, aké percento buniek má typickú veľkosť a tvar. Pretože tieto spermie sú pravdepodobne najpravdepodobnejšie na oplodnenie vajíčka, pomer vám môže pomôcť určiť, aká je pravdepodobnosť, že oplodníte svojho partnera. V závislosti od parametrov použitých na vyhodnotenie spermií sa hodnoty môžu líšiť.

Štúdium morfológie spermií je dôležité pre diagnostiku neplodnosti a tiež pomáha určiť príčinu neplodnosti. Okrem toho štúdium morfológie spermií a motility spermií pomáha pri určovaní príčiny mužských reprodukčných chorôb.

Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac o motilite a morfológii spermií, príčinách týchto problémov a možných možnostiach liečby.

Nízka pohyblivosť spermií

Čo je nízka pohyblivosť spermií?

Nízka pohyblivosť spermií, vedecky známa ako astenozoospermia, sa týka stavu, keď spermie (spermie) majú zníženú schopnosť efektívneho pohybu. Pohyblivosť spermií je rozhodujúca pre oplodnenie, pretože umožňuje spermiám prejsť ženským reprodukčným traktom a dosiahnuť vajíčko na oplodnenie.

Astenozoospermia môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane genetických abnormalít, hormonálnej nerovnováhy, infekcií, faktorov životného štýlu, ako je fajčenie alebo nadmerná konzumácia alkoholu, a environmentálnych faktorov, ako je vystavenie toxínom alebo žiareniu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje astenozoospermiu tak, že má menej ako 32 % spermií s progresívnou pohyblivosťou alebo menej ako 40 % s celkovou pohyblivosťou. Progresívna motilita sa vzťahuje na bunky spermií pohybujúce sa aktívne a v priamej línii, zatiaľ čo celková motilita zahŕňa progresívny aj neprogresívny pohyb. Diagnóza nízkej motility spermií zvyčajne zahŕňa analýzu spermií.

Ako zvládnuť nízku pohyblivosť spermií?

Sexuálne tabletky

Sexuálne lieky zamerané na riešenie problémov, ako je erektilná dysfunkcia a predčasná ejakulácia, sa objavili už dávno a v priebehu rokov si získali popularitu. Ale muži, ktorí uvažujú o splodení detí, majú zvyčajne väčšie obavy z nízkej pohyblivosti spermií.

Ak pohyblivosť spermií nie je taká vysoká, ako by mala byť, môže nastať problém s počatím dieťaťa.

Je dobrou správou, že dnes existuje široká škála doplnkov motility spermií a liekov na morfológiu spermií, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa predišlo takým problémom, ako je nízkospektrálna motilita.

Aby však mohol človek správne informovať muža o rizikách spojených s nízkou kvalitou spermií, musí lekár hovoriť o rôznych faktoroch a problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u mužov. Ďalej ho musí tiež informovať o dostupných nástrojoch analýzy, ktoré môžu človeku pomôcť pri ďalšej liečbe nízkej kvality spermií.

Na výber vhodného lekárskeho ošetrenia je potrebné zoznámiť sa s pojmom oligospermia a zistiť, ktoré faktory môžu viesť k tomuto problému reprodukčného zdravia.

Podľa môjho názoru by sa všetky tieto faktory mali preskúmať, pretože predstavujú rôzne aspekty reprodukčného zdravia mužov. Napríklad je zrejmé, že počet spermií je kľúčovým faktorom úspešného počatia a je dôležité, aby páry dosiahli čo najlepšiu kvalitu spermy. Veľmi zlý počet spermií by mohol byť škodlivý pre oboch partnerov, najmä ak sa snažia otehotnieť v krátkom čase.

Príčiny nízkej motility a morfológie spermií

U mužov existujú rôzne príčiny nízkej pohyblivosti spermií a morfológie. Presná príčina sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť. Napríklad u niektorých mužov môžu genetické podmienky často spôsobiť nízku pohyblivosť spermií. Na druhej strane, iné prípady môžu byť spôsobené zdravotnými problémami alebo dokonca vedľajšími účinkami liekov.

Lekár kontroluje príčiny problémov so spermiami

Životný štýl a environmentálne faktory

Pri kvalite spermií však zvyčajne hrajú najväčšiu úlohu faktory životného štýlu a prostredia:

 • Podľa štúdie vykonanejsekciou endokrinológie v Lahey Medical Center, Burlington, Massachusetts, fajčeniespôsobuje výrazný pokles počtu spontánnych erekcií, ku ktorým dochádza počas spánku.
  • Tieto erekcie sú jedným z výpovedných znakov dobrého prietoku krvi a zdravého sexuálneho života. Zníženie ich frekvencie alebo intenzity je neklamným znakom toho, že erektilná dysfunkcia je blízko.
  • Štúdia tiež ukázala, že odmietnutie fajčenia už na 24 hodín prinieslo dramatický nárast kvality spontánnej erekcie. Fajčenie je tiež koreňom mnohých ďalších problémov, vrátane rakoviny pľúc.
 • Psychiatrická klinika z Univerzitnej lekárskej fakulty v Lubecku v Nemeckuzverejnila štúdiu dokazujúcu, žeťažkí pijanitrpia erektilnou dysfunkciou častejšie ako príležitostní pijani.
  • Alkohol má tendenciu navodiť príjemný stav relaxácie a všeobecne sa predpokladá, že má pozitívny vplyv na libido.
  • Alkohol je však supresor a má zásadný negatívny vplyv na libido. Mužom tiež sťažuje dosiahnutie a udržanie erekcie.
 • Národné laboratórium Lawrence Livermore, ktoré spravuje a prevádzkujeKalifornská univerzita, vykonalo vlastnú štúdiu o účinkoch fajčenia medzi tínedžermi. Štúdia odhalila, žefajčenie má katastrofálny vplyv na pohyblivosť spermií.
  • To znamená, že tínedžeri, ktorí sú silnými fajčiarmi, ohrozujú svoje šance mať deti a tiež zvyšujú riziko, že budú mať deti, ktoré trpia rôznymi genetickými problémami v dôsledku poškodenej DNA získanej od otca alebo matky.
 • Univerzita v Berne vo Švajčiarskupodporila toto zistenie zverejnením výsledkov vlastného výskumu.
  • Štatistická analýza vykonaná vo Švajčiarsku preukázala výrazne nižšiu kvalitu spermií u fajčiarov v porovnaní s nefajčiarmi.
  • Silne ovplyvnená bola aj koncentrácia spermií.

Prestaňte fajčiť pre lepšiu kvalitu spermií!

Prestaňte fajčiť pre lepšiu kvalitu spermií!

Hoci sloboda voľby je dôležité pre každého jednotlivca, tam sú niektoré veci, ktoré by mali byť obetované v záujme A zdravý reprodukčný systém a vyššia kvalita spermií. Dokonca ani energia mládeže nemôže kompenzovať daň, ktorú fajčenie a pitie musia prevziať na sex.

Rodičia by navyše mali začať uvažovať o ukončení fajčenia niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov predtým, ako plánujú otehotnieť. Napríklad štúdie o silných fajčiaroch - mužoch, ktorí fajčia najmenej 20 cigariet denne alebo viac po dobu dlhšiu ako jeden rok - ukazujú, že účinky fajčenia môžu byť dlhodobé a je nepravdepodobné, že vymiznú za niekoľko týždňov alebo mesiacov.

Pre lepšie účinky odvykania od fajčenia a pitia môžete ďalej zvyšovať kvalitu spermií tým, že budete užívať určité doplnky pre morfológiu spermií.

Analýza pohyblivosti a morfológie spermií

Niektorí muži musia podstúpiť analýzu spermií, pohyblivosti a morfológie, cieľom ktorej je získať informácie o pohyblivosti a kvalite spermií, ktoré je človek schopný generovať.

Cieľom takejto analýzy spermií je zistiť, či je človek neproduktívny alebo či môže mať deti.

Každý pár, ktorý môže mať deti, sa môže stretnúť s problémom mužskej neplodnosti, keď sa niečo deje s mužskými spermiami. Posúdenie vášho rizika mužskej neplodnosti nie je vždy priame, preto sa o tom poraďte so svojím lekárom. Analýza objemu spermií sa tiež používa na kontrolu výsledkov operácií vasektómie a reverznej vasektómie.

Analýza kvality spermií

Hlavné testy v analýze spermií

Počas analýzy kvality spermií sa zvyčajne vykonávajú 3 testy. Medzi ne patrí:

 1. Počet spermií. Účelom je spočítať množstvo spermií v mililitri (ml) spermy.
 2. Pohyblivosť spermií. Týmto sa meria, či majú spermie dobré pohyby vpred. Hustotu motility je možné merať podobným spôsobom.
 3. Morfológia spermií. Zisťuje percento spermií, ktoré majú normálny tvar.

Prípravky na analýzu spermií

Ak by ste mali nechať svoje spermie analyzovať, musíte urobiť povinné prípravy vopred. To neznamená absolútne žiadnu sexuálnu prax, ktorá povedie k ejakulácii tri až päť dní pred vyšetrením spermy.

Je zárukou, že vzorka spermií bude mať potrebný objem a kvalitu. Výsledky analýzy spermií budú po týchto prípravách presné a úplné.

Ako zvýšiť pohyblivosť a morfológiu spermií?

Ako zvýšiť kvalitu spermií?

Ak by ste chceli zistiť, ako prirodzene zvýšiť pohyblivosť a morfológiu spermií, ako zlepšiť kvalitu spermií a ako zvýšiť množstvo spermií, tu sú 3 hlavné spôsoby:

 1. Zdá sa to príliš ľahké, aby to bola pravda, aledehydratáciamôže spôsobiť vážne problémy pre normálne fungovanie tela.Dehydrované ľudské telonemôže byť zdravým telom. A odrazí sa to aj na pohyblivosti spermií, a nie k lepšiemu. Výsledky budú hrozné pre kvalitu a morfológiu vašich spermií.
  • Vyššia úroveň hydratácie znamená viac spermií a rovnako nízka hydratácia vám nedovolí mať veľké množstvo spermií.
  • Ako zlepšiť morfológiu spermií? To nie je zložitá úloha. Vypite asi osem pohárov tekutiny denne. Vďaka nemu budete môcť produkovať príslušné množstvo spermií.
 2. Pomôže vám aj iná možnosť:liek na nízku pohyblivosť spermií. Ako zvýšiť pohyblivosť spermií liekom? Tiež celkom ľahké.
  • Prírodné pilulky na spermie sú často vynikajúcou voľbou na zlepšenie kvality, motility a morfológie spermií.
  • Tieto tabletky často obsahujú vitamíny pre morfológiu spermií a bylinné doplnky plus navyše kombináciu určitých aminokyselín, ktoré sú dôležité pre udržanie správnej morfológie a motility spermií.
  • Tieto tablety na pohyblivosť spermií vám tiež pomôžu dosiahnuť silnejšiu a pevnú erekciu zvýšením krvného obehu vášho penisu.
 3. Nakoniec sa snažte nemať pred pohlavným stykom dlhé obdobia abstinencie (viac ako týždeň), pretože môžu spôsobiť neaktívne spermie.

Ktoré potraviny zvyšujú pohyblivosť a morfológiu spermií?

Zatiaľ čo pohyblivosť a morfológiu spermií ovplyvňujú rôzne faktory, strava zohráva kľúčovú úlohu pri podpore optimálneho zdravia spermií. Začlenenie určitých potravín do vašej stravy môže zlepšiť motilitu a morfológiu spermií, čo poskytuje prirodzené a dostupné zlepšenie reprodukčného zdravia.

Tu sú niektoré kľúčové potraviny, ktoré sa spájajú s pozitívnymi účinkami na zdravie spermií.

 1. Ryby a omega-3 mastné kyseliny: Tučné ryby v studenej vode, ako je losos, makrela a sardinky, sú vynikajúcim zdrojom omega-3 mastných kyselín. Je známe, že tieto esenciálne tuky podporujú zdravú produkciu spermií a zvyšujú pohyblivosť. Omega-3 mastné kyseliny môžu tiež pomôcť znížiť zápal, čo môže pozitívne ovplyvniť morfológiu spermií.
 2. Farebné ovocie a zelenina: Strava bohatá na farebné ovocie a zeleninu poskytuje množstvo antioxidantov, ktoré pomáhajú bojovať proti oxidačnému stresu a chránia spermie pred poškodením.
 3. Orechy a semená: Orechy a semená, ako sú mandle, vlašské orechy, ľanové semienka a tekvicové semienka, sú plné živín, ako je zinok, selén a omega-3 mastné kyseliny. Tieto živiny sú spojené so zlepšenou pohyblivosťou spermií, počtom a morfológiou.
 4. Celé zrná: Rozhodnite sa pre celé zrná, ako je hnedá ryža, quinoa a celozrnný chlieb, namiesto rafinovaných zŕn. Celé zrná sú bohaté na vitamíny B, vrátane kyseliny listovej, ktorá je nevyhnutná pre zdravú produkciu spermií.
 5. Zdroje chudých bielkovín: Zahrňte do svojho jedálnička zdroje chudých bielkovín, ako je hydina, vajcia a strukoviny. Tieto potraviny obsahujú vysokokvalitné bielkoviny a esenciálne aminokyseliny potrebné pre vývoj spermií.

Doplnky hybnosti spermií

Keď sa spermie generujú v mužskom reprodukčnom systéme, niektoré z jeho zložiek vrátane enzýmových prekurzorov, molekúl nazývaných nukleotidy a enzýmov nazývaných racemáza sa začnú kombinovať spôsobom, ktorý vedie k pohybu tekutín. Spermie, ktoré vstupujú do ejakulátu, sú schopné ľahšie plávať, čo umožňuje rýchlejšie plávať a dostať sa k cieľu. Preto je motilita spermií jedným z najdôležitejších faktorov kvality spermií.

Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť kvalitu spermií, je zvýšiť ich pohyblivosť. Nie je to ľahká vec, mohli by ste si myslieť. Avšak v poslednej dobe sa to pomocou doplnkov na pohyblivosť spermií stalo oveľa rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Doplnky pre spermie

Je zaujímavé poznať princípy fungovania liekov na pohyblivosť spermií. Po prvé, tieto pilulky vám dodajú všetky potrebné prvky.

Ak trpíte nedostatkom výživy, je naivné očakávať dobrú kvalitu spermií, zvýšenú pohyblivosť a dokonalú morfológiu spermií.

V súčasnosti chce veľa mužov zvýšiť kvalitu a množstvo spermií, ako aj ich plodnosť a pohyblivosť. To je hlavný dôvod, prečo existuje široká škála liekov na pohyblivosť spermií. Všetky z nich sú vyvinuté s cieľom pomôcť mužom zvýšiť kvalitu ich spermií, ich pohyblivosť, plodnosť atď.

Získanie viac pohyblivých spermií je preto dôležité pre maximalizáciu kvality spermií produkovaných vo vašich semenníkoch. Motilitu spermií ovplyvňuje mnoho faktorov vrátane chémie tela, ktoré je ťažké predvídať. Motilitu spermií môžu ovplyvniť aj faktory životného prostredia, ako je kvalita potravín, vzduchu a vody.

Je dokonca ovplyvnená prietokom krvi do penisu a semenníkov!

Presný účinok liekov na mužské spermie často nie je možné zistiť až po začatí liečby. Až potom môžu lekári diagnostikovať stav a navrhnúť liečebný plán.

Najlepší liek na pohyblivosť spermií

Najdôležitejšia otázka, ktorú si položíte, keď sa rozhodnete vyskúšať doplnky výživy spermií, je, ako nájsť najlepší produkt na trhu. Najlepšie liek na motilitu spermií by mal obsahovať iba 100% prírodných zložiek, ktoré sa dajú bezpečne používať.

Vyberte si prírodnú medicínu!

Liečba by mala priniesť iba pozitívny výsledok, ale niektoré nápravné opatrenia môžu mať negatívne následky. Ak sa o ne nechcete starať, mali by ste si kúpiť iba prírodné doplnky, ktoré pomôžu s pohyblivosťou spermií.

Najlepšie doplnky pre spermie poskytnú dodatočný účinok, vďaka ktorému budete ejakulovať až päťkrát viac a potešenie z úžasne uspokojujúcich orgazmov. Takéto doplnky nie sú jednoduché ejakulátory, ale tiež vylepšujú a spríjemňujú orgazmy.

Tiež budete mať lepšie erekcie a budete mať oveľa viac energie. A váš sexuálny partner bude mať väčšiu spokojnosť.

Uprednostnením klinicky overených metód, ako sú lieky na liečbu pohyblivosti spermií, zlepšíte svoje celkové sexuálne zdravie.

Váš sexuálny život sa tak prekvapivo uspokojí a vaše telo bude zdravšie.

Mali by ste to naozaj dať. V každom prípade existuje veľa informácií o výhodách doplnkov pre kvalitu spermy a kvalitu ejakulátu.

Najlepším spôsobom, ako si užiť najväčšiu ejakuláciu, ako sa hovorí v lieku, je kombinácia správnych doplnkov so správnou fyzickou sexuálnou aktivitou. Ak si stále myslíte, že nedostanete to, čo chcete, od sexu a doplnkov, prečítajte si druhý článok, ktorý popisuje prirodzené spôsoby zlepšenia kvality spermií s najlepšími doplnkami.

Ako nájsť najlepší doplnok motility spermií?

Ako nájsť najlepší doplnok k pohyblivosti spermií? Pri ceste k dokonalým výsledkom by ste mali brať ohľad na rôzne faktory. Existuje veľa výrobkov, ktoré tvrdia, že sú účinné, ale v skutočnosti nie sú také silné, preto musíte byť veľmi pozorní, než si kúpite tieto alebo tieto spermie.

Ak ste sa rozhodli tieto tablety vyskúšať, vždy sa pred použitím poraďte so serióznym lekárom alebo so svojím vlastným lekárom. V prípade núdze alebo ak užívate iné lieky na predpis, nepoužívajte tieto výrobky bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Aký je teda najlepší spôsob, ako nájsť liek na zvýšenie pohyblivosti spermií? Tu je sprievodca, ktorý vám pomôže pri výbere správneho výberu. Nájdite odpovede na nižšie uvedené otázky a odpovede budú zrejmé.

Sprievodca výberom najlepších doplnkov pre pohyblivosť spermií

 1. Dodávajú sa tablety na pohyblivosť spermií so 100% organickými zložkami? Doplnky na zabezpečenie pohyblivosti spermií, ktoré sú 100% certifikované organické, pomôžu mužom všetkých vekových skupín mať dlhšiu a tvrdšiu ejakuláciu bez škodlivých negatívnych účinkov.
 2. Uistite sa, že produkt prešiel klinickými skúškami s uspokojivými výsledkami. Iba starostlivo navrhnuté výrobky so špeciálnym zložením, klinicky testované a schválené, uznávané odborníkmi, poskytnú tieto úžasné výsledky, zvýšia kvalitu spermií, pohyblivosť a morfológiu.
 3. Zosilňovač motility spermií môžete veriť, ak výrobca ponúka úplnú záruku vrátenia peňazí v prípade, že nie ste úplne spokojní s produktom a v primeranom časovom rámci.
 4. Sú odkazy na tento doplnok skutočné? Nájdite skutočné referencie a lekárske potvrdenie, vďaka ktorým budete mať istotu v účinnosti tohto lieku na motilitu spermií.
 5. Existujú nejaké pokyny a podpora? Podpora by mala byť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo systému predaja lístkov. To vám poskytne toľko pokoja, koľko potrebujete: v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov vám ich odborne vyškolení zdravotnícki odborníci pomôžu s radou o tom, ako prirodzene zvýšiť pohyblivosť a morfológiu spermií.
 6. Čo potvrdzujú recenzie na nezávislých fórach o použití tohto lieku na zníženie pohyblivosti spermií? Toto je istý spôsob, ako získať predstavu o účinnosti a kvalite produktu. Takéto nezávislé fóra sú najlepším miestom na získavanie pravdivých informácií o liekoch na pohyblivosť spermií, na rozdiel od webových stránok, ktoré predávajú tieto pilulky na pohyblivosť spermií (určite nájdete iba pozitívne referencie a recenzie).

Preskúmajte a porovnajte najlepšie doplnky na pohyblivosť spermií

Vytvorili sme fórum o doplnkoch spermií, aby ste si mohli ľahšie vyberať. Používatelia, ktorí majú vynikajúce skúsenosti, sú vždy pripravení pomôcť a odpovedať na akékoľvek otázky. Sú to skutoční ľudia a majú veľa príbehov o samostatnom používaní liekov na liečbu pohyblivosti spermií.

Na tomto fóre poskytujeme mužom príležitosť a priestor na zdieľanie a diskusiu o svojich vlastných skúsenostiach (a nie o inzerovaných) s najlepšími doplnkami o pohyblivosti spermií, ako aj na porovnanie rôznych produktov.

A ak máte nejaké otázky, neváhajte sa opýtať a dostanete odpoveď čo najskôr!

Všetci muži, najmä slobodní muži, ktorí sa snažia založiť rodinu, chcú riešiť problémy s plodnosťou alebo jednoducho hľadajú radu v rôznych oblastiach, ako sú erektilné dysfunkcie, reprodukčné zdravie alebo sexuálne ťažkosti - všetci môžu nájsť pomoc na tomto dôveryhodnom fóre!

Ohodnoťte tento článok

Ak sa vám tento článok páči, neváhajte ho ohodnotiť!

Hodnotenie článku 4,7 / 5. Celkom hlasov 888

Zatiaľ žiadne hlasy

Vaša spätná väzba

Čo je zle?

Pred hlasovaním nám dajte vedieť, čo je na tomto článku zlé

Jerry K

Dr. Jerry K je zakladateľom a generálnym riaditeľom YourWebDoc.com, ktorý je súčasťou tímu viac ako 30 odborníkov. Dr. Jerry K nie je doktor medicíny, ale má titul doktora psychológie; špecializuje sa na rodinnú medicínu a produkty sexuálneho zdravia. Počas posledných desiatich rokov Dr. Jerry K napísal veľa zdravotných blogov a množstvo kníh o výžive a sexuálnom zdraví.

9 myšlienok na tému „Ako prirodzene zvýšiť pohyblivosť a morfológiu spermií? Najlepšie doplnky stravy na zlepšenie pohyblivosti spermií v roku 2024”

 1. Hej, jedna otázka, ako ovplyvňuje motilita spermií plodnosť? Som neplodný, ak mám nízku pohyblivosť?

  1. Dobrý deň, ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Áno, motilita spermií ovplyvňuje plodnosť. Nízka pohyblivosť spermií znižuje vaše šance na otehotnenie vašej partnerky. Nízka pohyblivosť však nemusí vždy znamenať, že ste neplodný. Mali by ste sa poradiť so svojím miestnym praktickým lekárom a požiadať o analýzu spermií, aby ste získali ďalšie informácie.

 2. Tento blog je skvelý, rada čítam tvoje príspevky. Pokračujte v skvelej práci! Viete, veľa ľudí hľadá tieto informácie, môžete im veľmi pomôcť.

 3. Celkom pekný príspevok. Práve som narazil na váš blog a chcel by som povedať, že sa mi naozaj páčilo surfovanie po vašich blogových príspevkoch. V každom prípade sa prihlásim na odber vášho RSS kanála a dúfam, že čoskoro znova napíšete!

 4. Váš článok určite obsahuje všetky informácie a fakty, ktoré som potreboval o morfológii spermií. Pekne ďakujem!

 5. Myslím, že toto patrí medzi najhodnotnejšie články o zdraví spermií. Dobrá práca, na zdravie

 6. Môj partner a ja sme sem zakopli a mysleli sme si, že by som to mohol skontrolovať. Tešíme sa, že sa znova pozriete na vašu webovú stránku.

Komentáre sú uzavreté.