Increase Male Fertility

Hur kan man öka manlig fertilitet 2024? Vi hittade och recenserade de bästa fertilitetspillerna för män!

4.9
(957)

En största gåva i människans existens är livet.

Dessa ord är redan utslitna, men de är fortfarande lika sanna. Föreställ dig hur ett enda litet objekt som är nästan osynligt kan skapa liv. Det är som en mirakulös kraft som tilldelas varje man. Det är en makt med ansvar.

Varje dag är det människor som dör och kvinnor föder runt om i världen. Dödstalet ökar så är antalet invånare. Människor sägs vara skapade som skyddare av jorden.

Frågan är dock vem som kommer att skydda människorna? Svaret är självklart och enkelt. Människor är de högsta bland skapelserna. Således är det svårt att förstöra den mänskliga generationen, men det är möjligt .

Det största hotet kommer från att sänka våra fertilitetsnivåer.

Och det är här manlig fertilitet är lika viktig som kvinnlig fertilitet. Och det är här män borde kunna förhindra sina fertilitetsproblem . Det är viktigt att veta hur man skyddar sig själv.

Manlig fertilitetsproblem

Män ska inte oroa sig om de upplever manliga fertilitetsproblem . De får inte utveckla idén att vara värdelösa och halta när de vet att de är infertila . Infertilitet betyder inte " omedjan ". Det är ett hälsoproblem som varje man bör möta med all sin styrka.

Man tänker på sina fertilitetsproblem

För att veta arten av denna situation måste en man helt förstå de faktorer som leder till nämnda manliga hälsotillstånd. Dessutom finns det till och med piller som hjälper manlig fertilitet men vi kommer tillbaka till dem senare.

Symtom på manlig infertilitet

Misslyckandet med att bli gravid naturligt är det vanligaste symptomet på manlig infertilitet. I vissa fall kan det inte finnas några andra synliga symtom eller problem.

Det är dock viktigt att paret informeras om alla möjliga symtom på manlig infertilitet och behandlar detta tillstånd enligt symptomen. Läkaren kan diagnostisera symtomen, behandla problemet och ge en lösning.

Listan över manlig infertilitetssymtom kan vara lång

I vissa situationer orsakas dessa tecken och symtom på infertilitet hos män av underliggande tillstånd såsom en genetisk sjukdom , neurologiskt tillstånd, inflammerade vener i könsorganet eller ett problem som förhindrar att spermier passerar till penis. Symtomen kan bli allvarligare med åldern, vilket innebär att det kan vara lättare att behandla om det diagnostiseras hos yngre män.

I de flesta fall kommer symtomen att lösa sig när de underliggande problemen har åtgärdats. I vissa fall kan det dock ta flera månader eller upp till ett år för manliga fertilitetsproblem att försvinna.

Om du är orolig för din fertilitet och behöver testa fertilitet, se till att läsa avsnitten nedan som beskriver de möjliga orsakerna till infertilitet, hur man hanterar dem, hur man förbereder sig för manliga fertilitetsprov och hur man behandlar fertilitetsproblem hos män med kosttillskott eller fertilitetspiller .

Manlig infertilitetsfaktorer

Du kanske känner igen en eller några av följande faktorer om du stöter på manlig infertilitet:

 • Ett spermierantal som är lägre än förväntat (mindre än 15 miljoner spermier per milliliter sädesvätska, eller ett totalt spermierantal på mindre än 39 miljoner i en utlösning).
 • Sexuella dysfunktioner , såsom svårigheter att ejakulera eller producera små mängder sädesvätska, minskad sexlust eller problem med att hålla erektion (impotens).
 • I testikelområdet kan det finnas smärta, inflammation eller en cysta . Testiklarna kan svälla eller bli gula på ett sätt som liknar en man med prostatacancer. Denna testikelsmärta kan orsakas av ett antal olika faktorer, inklusive infektion, inflammation eller andra tillstånd.
 • Andningssjukdomar som upprepas mycket ofta. Till exempel förkylning eller influensa.
 • Oförmåga att upptäcka lukt .
 • Brösttillväxt som inte är normal hos män ( gynekomasti ). Det finns en stark korrelation mellan mängden bröstvävnadstillväxt och fertiliteten hos en mans spermier.
 • Håravfall i ansiktet eller kroppen, liksom andra symtom på kromosomala eller hormonella abnormiteter. Detta kan orsakas av hormonella störningar som påverkar olika delar av manliga kroppar, inklusive könsorganet.

Hur diagnostiseras manlig infertilitet?

Att diagnostisera manlig infertilitet är en steg-för-steg-process som involverar en omfattande utvärdering av olika faktorer som kan bidra till problemet.

Här är en översikt över de viktigaste stegen för att diagnostisera manlig infertilitet :

 1. Medicinsk historia och livsstilsbedömning: Det första steget för att diagnostisera manlig infertilitet innebär en grundlig medicinsk historia. Detta hjälper till att identifiera potentiella riskfaktorer, underliggande hälsotillstånd eller livsstilsvanor som kan påverka fertiliteten.
 2. Fysisk undersökning: En fysisk undersökning kan ge insikter i alla anatomiska abnormiteter eller fysiska problem som kan påverka fertiliteten. Undersökningen kan innefatta att bedöma storleken och konsistensen av testiklarna, kontrollera varicoceles (förstorade vener i pungen) och utvärdera andra reproduktionsorgan.
 3. Spermaanalys: Spermaanalys är ett avgörande diagnostiskt verktyg och innebär att utvärdera kvaliteten och kvantiteten av spermier i ett spermaprov. Denna analys hjälper till att bestämma spermieantal, rörlighet (rörelse), morfologi (form) och andra egenskaper.
 4. Hormontestning: Hormonnivåer spelar en betydande roll i spermieproduktionen och den allmänna reproduktiva hälsan. Blodprover kan mäta nivåer av hormoner som testosteron, follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH) och prolaktin.
 5. Genetisk testning: Genetiska faktorer kan bidra till manlig infertilitet. Genetisk testning kan identifiera kromosomavvikelser eller genetiska mutationer som kan påverka spermieproduktion eller funktion.
 6. Avbildningsstudier: Avbildningstekniker som ultraljud kan användas för att visualisera reproduktionsorganen och identifiera eventuella strukturella abnormiteter. Ultraljud kan hjälpa till att upptäcka problem som blockeringar, tumörer eller varicoceles som kan påverka fertiliteten.
 7. Specialiserade tester: I vissa fall kan ytterligare specialiserade tester rekommenderas baserat på de första resultaten. Dessa kan inkludera spermiefunktionstester, urinanalys efter utlösning eller mer avancerade avbildningstekniker som magnetisk resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (CT).

Utifrån den insamlade informationen kan en urolog eller reproduktionsendokrinolog ge sakkunnig vägledning. De kommer att tolka testresultaten, identifiera potentiella orsaker och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ.

Manlig fertilitetsproblem och åldrande

Även om det inte finns några tydliga bevis på sambandet mellan att bli äldre och mäns fertilitetsproblem , säger studier att äldre män är mindre bördiga än unga . Ett felaktigt sätt att leva, inklusive stress av fysisk eller mental karaktär, kan också orsaka en minskning av spermier.

Många psykiska och psykologiska faktorer, stress bland dem, påverkar produktionen av GnRH-hormonet, vilket i sin tur påverkar manlig fertilitet.

Orsaker till manlig fertilitetsproblem

Olika orsaker till fertilitetsproblem

Här är de manliga orsakerna till fertilitetsproblem hos män:

 • Blandningen av mannens sperma och hans spermier fortsätter i en mans prostata . Så om mannens prostata är defekt så skulle det inte fungera bra. Det skulle orsaka fel flöde av sperma in i en kvinnas könsorgan. Detta problem är en välkänd orsak till låg fertilitet hos män.
 • Genetiska problem som inträffar hos de flesta män orsakar också fertilitetsproblem. Det kännetecknas av kromosomproblem . Om en man har kromosomproblem kan detta påverka spermieproduktionen och även celldelningen av hans kropp.
 • Erektil dysfunktionochejakulationsproblemär också faktorer som orsakar fertilitetsproblem.
  • Erektil dysfunktion innebär att mannens penis inte kan upprätthålla sin erektion som är nödvändig för att penetrera slidan.
  • Å andra sidan är utlösningsproblemet oförmågan att producera kroppsvätskor, vilket är den sperma som innehåller de spermier som krävs under graviditeten.
 • Brist på testosteron, som är en hormonell störning, kan också leda till låg fertilitet.
 • Det finns någramedicinska sjukdomarsom leder till låg fertilitet:
  • Feber kan påverka produktionen av spermier.
  • Diabetes påverkar en mans erektion och utlösning.
  • Hypertoni påverkar också en mans erektion. Män som har hjärtsjukdom är också mest benägna att vara infertila på grund av erektionsproblem.
  • Njursjukdomar påverkar oerhört reproduktionsförmågan hos en man. Det påverkar kvaliteten på en mans sperma.
  • Genital cancer minskar fertiliteten kraftigt.
 • Bland andra orsaker som orsakar manlig infertilitet är felaktig näring eller brist på några viktiga näringsämnen, såsom vitamin C, selen, zink och folsyra.
 • Det finns inte tillräckligt med bevis för detta, men vissa studier säger att korpulenta män också lider av fertilitetsproblem .
 • Inverkan av vissa kemiska ämnen är också negativ för en mans fertilitet. Bland några av produkterna, som negativt påverkar standardproduktionen av spermier, finns följande: bekämpningsmedel som liknar östrogen (DDT, PCP:sdieldrin, furaner, Aldrin och dioxiner), anoxiska radikaler och kemiska ämnen som mjukgör plast, inklusive ftalater och kolväten (xylol, toluen, bensol, etylbensen).
 • Drogkonsumtion är ytterligare en anledning till manlig fertilitetsproblem. Forskning har utförts , som uppenbarligen säger att konsumtionen av marijuana och kokain leder till en nästan 50 % minskning av antalet spermier. Detta beror på att dessa skadliga produkter innehåller element som minskar förmågan hos spermier att röra sig och attackera äggcellen.
 • Slutligen, alkohol, överdriven koffein och rökning, och stress är utmärkta reducerare av manlig fertilitet.

Fertilitetsproblem kan delas in i tre kategorier: Genetisk; Miljö; och psykologiska. Alla tre kan behandlas, men vissa kan behandlas mer effektivt än andra. En genetisk orsak till låg manlig fertilitet är sällsynt och diagnostiseras vanligtvis inte förrän graviditet planeras. En miljöskada inträffar mer och mer ofta nu när ekologiska katastrofer sker varje dag. Slutligen är psykologiska orsaker inte särskilt vanliga och kan behandlas genom att besöka en psykiatrisk expert.

Enligt Världshälsoorganisationen "finns det ingen enda förklaring till den ökade risken för manlig infertilitet. Andra faktorer som kan påverka manlig fertilitet inkluderar mäns hälsa och livsstil. Kronisk stress, oregelbundet matintag, infektioner och näringsbrister är några av de vanliga faktorer relaterade till manlig infertilitet. "

Relationer och manlig infertilitet

Dessa orsaker till låg manlig fertilitet kan ses överallt. Det är viktigt att notera dessa faktorer som förändrar manlig fertilitet för att förhindra manliga fertilitetsproblem .

Många par delas på grund av detta problem.

En kvinnlig liv är inte full utan att ha fått sina egna barn. Vissa par försöker ta sig an problemet långsamt. De håller det sista repet av sitt tålamod för relationen och kärleken .

Relationer och manlig infertilitet

Ibland tycker kvinnor att det är mer fullständigt om de har sin egen ras. Därför lämnar de mannen bakom sig och hittar en annan man som kan uppfylla sina drömmar. Detta är det värsta som någonsin skulle kunna hända med en man.

Om du får problem med dålig manlig fertilitet är det första steget att ta reda på hur man ökar manlig fertilitet! Du kan använda antingen hemläkemedel, receptbelagda läkemedel eller receptfria piller för manliga kvinnor.

Vi kommer att granska några av de vanligaste metoderna för manlig fertilitetsbehandling senare. Ingen av dem är idealiska men de har visat sig fungera.

Fertilitetstest för män

Ett manlig fertilitetstest används för att definiera kvaliteten och mängden spermier hos en viss man.

Det utförs vanligtvis för att ta reda på om en person kan få barn eller om han är infertil. För ett gift par som inte kan bli gravid ett barn är problemen med en mans sperma vätska eller spermier mycket vanligt.

Som en metod för spermtestning förs det humana spermaprovet genom en provremsa för att extrahera spermierna. I ett manlig fertilitetstest analyseras sedan det resulterande provet för att se vilken procentandel spermier som lever. Variationen av spermtestresultaten och testets tillförlitlighet beror på laboratoriet som utför testet.

Ett manlig fertilitetstest är också en metod som används allmänt för att kontrollera effektiviteten hos sådana operationer som vasektomi och reverserande vasektomi.

Fertilitetstest för män

Här är listan över tester som oftast utförs för att analysera en mans fertilitet:

 1. Spermantal (eller spermkoncentration). Det är nödvändigt att identifiera mängden spermier för en milliliter spermier för en utlösning.
 2. Likvidationstid . Detta test utförs för att avslöja tiden som använts på vätska. Saken är att spermierna är tjocka bara vid utlösning. Testet bestämmer hur lång tid det tar för spermier att bli en vätska. Det kan ta ungefär 20 minuter eller så.
 3. Spermens rörlighet . Motiltäthet är ytterligare en parameter som bör beaktas när en läkare analyserar spermakvaliteten. Testet avslöjar mängden spermier som går framåt normalt.
 4. Spermmorfologi . Den upptäcker andelen spermier som har en normal form.
 5. Ph-nivåer . Denna process tar reda på om pH-nivån är låg (spermierna är sura) eller höga (alkaliska spermier, inte sura).
 6. Antalet vita blodkroppar . Vita blodkroppar är onormala för spermier.
 7. Nivå av fruktos . Fruktos finns normalt i spermierna och den här kontrollen beräknar dess nivå. Detta naturliga socker ger spermierna den erforderliga energin.

Före fertilitetstest

Att genomföra ett manligt fertilitetstest tar tid att förbereda sig, nämligen det strikt krävda tillståndet är frånvaron av sexuell aktivitet som slutar i utlösning under en period av 2 till 5 dagar innan en sådan analys genomförs. Endast genom att undvika sex ett par dagar före analysen får du ett tillförlitligt resultat med högsta möjliga spermier.

Samtidigt rekommenderas det inte att hålla sig borta från sex en vecka eller två före analysen eftersom period utan sex kan leda till spermis inaktivitet . Avstå från alkohol innan testet. Dessutom bör din vårdpersonal varnas för alla läkemedel som du tar. Låt dem till exempel veta om du tar piller för att öka manlig fertilitet eftersom de kan påverka resultaten av detta fertilitetstest .

Under fertilitetstest

Ett prov av ditt spermier krävs för att analysera spermkvaliteten . Du kan ejakulera den i en liten provkopp, antingen i kliniken eller på sjukhusbadrummet där testet kommer att göras eller i ditt hem.

Det vanligaste sättet att samla provet är genom onani in i den lilla provkoppen. Men du kan också göra det efter sex genom att antingen samla in din spermier från en kondom (du kan lägga den i en speciell behållare för att undvika att den läcker eller bryter) eller utlösar sig i provkoppen under sex.

Hur kan man öka manlig fertilitet?

En utlösning ger en normal spermavolym på 2 upp till 5 milligram. En utlösning måste minst producera 40 miljoner spermatozoer, med 75% av det totala antalet är levande. Detta innebär att de återstående 25%, som är döda, anses vara normala.

Hur kan man öka manlig fertilitet?

Därför måste en man producera totalt 40 miljoner spermier för att han ska kunna skapa ett barn. Följaktligen leder ett lågt antal spermatozoer till manlig infertilitet .

Hur kan man öka manlig fertilitet i det här fallet?

Om du behöver förbättra din fertilitet är det första du bör tänka på hur du ökar volymen av sperma vätska och hur man ökar spermierna .

Hydrering

Först och främst, om du vill förbättra din spermkvalitet och öka spermvolymen, tänk på hydrering . Det är uppenbart att en normal hydratiseringsnivå är nödvändig om du vill att din kropp ska fungera på rätt sätt.

Den genomsnittliga mannen måste dricka cirka 2 liter vatten dagligen för att upprätthålla normala kroppsfunktioner.

Dehydrering berättar dåligt på alla aspekt av personens hälsa.

Personen med dålig hälsa kan inte producera spermier med goda egenskaper. Spermiernas mängd minskas avsevärt under uttorkning. Du kommer att producera mer sperma vätska om du får tillräckligt med vatten. Enligt de senaste uppgifterna bör du konsumera åtta glas färskt vatten för att hålla kroppen väl hydratiserad och för att få rätt spermier.

Manlig fertilitetstillskott

Och för det andra kan naturliga manliga fertilitetstillskott verkligen hjälpa dig att öka spermier och förbättra spermkvaliteten .

Dessa manliga fertilitetspiller är mer än bara en blandning av goda vitaminer.

Även om du för närvarande inte planerar att bli befruktad, rekommenderar jag starkt fertilitetspiller eftersom de hjälper till att stödja den övergripande reproduktiva hälsan. Så vad ska du leta efter i ett spermatillskott? Det finns flera egenskaper som ett tillägg kan ha som kan användas för att uppskatta hur effektivt tillskottet är. Och huvudfunktionen är ingredienserna som är mycket effektiva för att förbättra manlig fertilitet.

Vad finns i manlig fertilitetspiller?

De innehåller alla nödvändiga vitaminer för att öka fertiliteten, mineraler som selen, zink och folsyra . De innehåller också L-arginin, L-glycin och L-karnitin - aminosyror som är viktiga för ett friskt spermier. Dessa fertilitetstillskott för män hjälper dig också att ha starkare, stenfast erektion genom att öka blodcirkulationen till din penis.

Fertilitetspiller för män

Manlig fertilitet är en viktig del av att vara en man . Faktum är att inte många män är oroliga för sina fertilitetsproblem tills de beslutar sig för att bli fäder. De verkar vara mer oroliga för kvaliteten på sina orgasmer. Och det är ganska intressant att ta reda på att dessa två aspekter av manlig sexuell hälsa är nära kopplade!

Hjälper volympiller fertiliteten?

Eftersom kvaliteten på spermier och mängd orgasm är viktig för män, har flera företag fokuserat sina undersökningar på så kallade Volympiller som effektivt kan öka spermiernas volym och förbättra manlig fertilitet .

Hjälper volympiller att fertiliteten? Ja, och det är därför. Huvudmålet för dessa spermievolympiller är att öka spermvolymen och spermierna. Detta påverkar både kvaliteten på manliga orgasmer och chanserna till framgångsrik befruktning:

Ju större volym av sperma, desto kraftigare orgasm. Och samtidigt, desto större volym spermvätska, desto bättre är manlig fertilitet!

Idag finns det många över-the-counter fertilitetspiller för män som finns på marknaden som effektivt kan intensifiera manliga orgasmer och samtidigt öka manlig fertilitet. Faktum är att det finns många internetområden som påstår sig erbjuda de bästa och mest effektiva pillerna för att öka manlig fertilitet.

Sperm Volume Pills
Spermvolympiller

Dessa manliga fruktbarhetstillskott har utvecklats av medicinska experter som har ägnat mer tid åt att studera hur man kan öka mäns sexuella hälsa. Den som vill veta mer om piller för fertilitetsbehandling för män - fortsätt att läsa!

Fungerar manlig fertilitetspiller?

Hur fungerar manliga fertilitetspiller? Dessa naturliga fruktbarhetstillskott består av aminosyror och växtbaserade koncentrat som produceras i Kina, Sydamerika och Europa.

Alla ingredienser som komponerar produkten har bevisats genom århundraden för att öka sexuell drivkraft och öka produktionen av spermier bland män.

I kombination stimulerar de aktiva ingredienserna spermatogenesen eller spermieproduktionen. Det är därför det inte är vettigt att ersätta dessa piller med bara vitaminer. Vitaminer och mineraler kan vara bra för människans hälsa men endast noggrant utvalda ingredienskombinationer kommer att förbättra manlig fertilitet!

Mäns fertilitetspiller består av ett urval av aminosyror och några speciella örter. Detta 100% säkra manliga fertilitetsmedicin inkluderar följande ingredienser:

 • L-Arginine HCL,
 • L-lysin,
 • Epimedium Sagittatum,
 • Zinkoxid,
 • L-karnitin,
 • Catuaba Bark,
 • Pumpafrö,
 • Maca,
 • och andra egna ämnen, valda för att öka fertiliteten hos män.
Increase Male Fertility
Öka manlig fertilitet

Alla dessa ingredienser bidrar till att förbättra spermaproduktionen, fertiliteten och sexuellt drivande. Ännu viktigare är att dessa komponenter i manliga fertilitetsförstärkare hjälper också till att upprätthålla en normal produktion av hormoner som är nödvändiga för manlig reproduktionshälsa .

Bästa manliga fertilitetstillskott

Slutligen, låt oss ta en snabb titt på de bästa manliga fertilitetstillskotten . Till exempel är denna bästa medicin för manlig fertilitet ett av de mest rekommenderade alternativen på marknaden.

Denna bästa manliga fertilitetsprodukt har utvecklats av bästa experter på reproduktiv hälsa och har kliniskt visat sig förbättra fertiliteten hos män . Och detta är mer än bara en blandning av olika vitaminer och mineraler som förbättrar fertiliteten!

Ett team av hälsoexperter samarbetade nära med en ledande fertilitetsspecialist för att utveckla en mycket effektiv formel, där extrakt med hög styrka kombineras med ytterligare ingredienser som effektivt förbättrar hormonbalansen för att öka spermproduktionen!

Detta tilläggsbehandling för manlig infertilitet är en komplex formel med en framgångsgrad på mer än 93%!

Detta tillägg för manlig fertilitetsbehandling är idealiskt för personer som vill förbättra spermieproduktionen och kvaliteten och som inte har råd med dyra assisterade reproduktionstekniker.

Betygsätt den här artikeln

Om du gillar den här artikeln får du gärna betygsätta den!

Artikelbetyg 4,9 / 5. Totalt antal röster 957

Inga röster än

Du feedback

Vad är fel?

Innan du röstar, låt oss veta vad som är fel med den här artikeln

Jerry K

Dr. Jerry K är grundare och VD för YourWebDoc.com, en del av ett team med mer än 30 experter. Dr. Jerry K är inte en läkare men har en doktorsexamen i psykologi ; han är specialiserad på familjemedicin och produkter för sexuell hälsa . Under de senaste tio åren har Dr. Jerry K skrivit många hälsobloggar och ett antal böcker om kost och sexuell hälsa.

9 tankar till “Hur kan man öka manlig fertilitet 2024? Vi hittade och recenserade de bästa fertilitetspillerna för män!”

 1. vad sägs om fetma, påverkar det fertiliteten eller inte, jag är överviktig och har lågt spermieantal

  1. Ja, fetma är en annan riskfaktor för låg fertilitet hos män. Ett av tipsen för att planera en graviditet för män är att gå ner i vikt.

 2. Bra jobbat med denna artikel! Jag gillar verkligen hur du presenterade dina fakta om manlig fertilitetsproblem och hur du gjorde det intressant och lätt att förstå allt om fertilitetspiller. Tack.

 3. Jag var mer än glad över att hitta denna internet-sajt. Jag ville tacka för din tid för detta utmärkta lärande!! Jag njuter positivt av varje liten bit av det och jag har bokmärkt dig för att ta en titt på nya saker du bloggar.

 4. Den här sidan verkar väldigt användbar, tack för värdefull information om fertilitetstillskott!

 5. Det är verkligen en bra och användbar information om manlig fertilitet. Jag är glad att du delade detta med oss. Vänligen håll oss informerade så här. Tack

 6. Tack så mycket för att du ger dig en mycket fantastisk chans att läsa i detalj om manlig fertilitet. För att inte tala om, jag är så nöjd med alla anmärkningsvärda kosttillskott du föreslår.

 7. Jag var mer än glad över att hitta denna webbplats. Jag ville tacka för din tid för denna utmärkta lärdom!! Jag njuter utan tvekan av varje liten bit av det och jag har bokmärkt dig för att ta en titt på nya saker du bloggar om.

Kommentarer är stängda.